Allmänt

Bygdegårdsföreningen har tillsammans med Lagmansholms Byalag sökt och beviljats medel från Leader Sjuhärad, för anläggande av fyra vandringsleder i Fullestad och Lagmansholm. Övriga sponsorer i ledprojektet var Lagmansholms Byalag, Vårgårda kommun och Studieförbundet Vuxenskolan. Arbetet med vandringslederna genomfördes tillsammans med med Lagamnsholms Byalag startade den 1 maj 2010 och projektet avslutades med invigning av vandringslederna den 22 maj 2011.

 
Arbetet genomfördes som arbetskvällar där många deltog i röjning och markering av lederna.
I ett fotogalleri kan du se en bildserie från arbetet.
 
Till fotogalleriet från arbetet med vandringslederna. Klicka här och välj därefter "Vandringsleder"
 
Längder på lederna
Vareskogsleden: Rundslingan är ca 3,0 km mätt från startplatsen Fullestads Kyrka. "Återvändsleden" norrut till Svartebäcken är ca 0,9 km i en riktning - räknat från den plats där man lämnar rundslingan.
Långåsleden: Den södra slingan är ca 2,6 km, den norra är ca 3,6 km. Den långa slingan är ca 5,0 km.
Kyrkleden: Längden på leden mellan de båda kyrkorna är ca 3,2 km.
Lagmansholmsleden: Den långa slingan är ca 1,8 km, den korta är ca 1,1 km.
 
Karta på lederna
Se eller skriv ut karta på vandringslederna. Klicka här!