Planerad studiecirkel fr o m hösten 2012
En studiecirkel planeras om "Lagmansholm efter att järnvägen kom till byn" Hur såg Lagmansholm ut före år 1850 när järnvägen och stationen blev till? Vilka hantverkare och företag, stora som små, startade sina verksamheter i stationssamhället? Är du intresserad att delta i cirkeln? Ring Tore N 0322-622108.
 
Torpinventeringen
Cirkeln är avslutad under december 2012. Ett häfte är sammanställt ("Torp i Fullestads socken") med en förteckning och kort beskrivning av torpen. Häftet innehåller också en karta med markering för respektive torp.
 
När slutet på arbetet med vandringsleder kan greppas är planerna att torpinventeringen skall starta. Syftet är att kartlägga var torp och backstugor har funnits i Fullestads socken och så långt det är möjligt en beskrivning av de som bott där.
Även andra sevärdheter kommer att dokumenteras.
 
Fortsättning på arbetet vandringsleder vinter/vår 2011
Projektet vandringsleder är avslutat. Invigningen hölls den 22 maj 2011. En karta med lederna redovisade finns på hemsidan. Klicka på "Vandringsleder" på hemsidans vänstermeny.
 
Under vinter/vår 2011 kommer de planerade informationstavlorna om Fullestad socken och vandringlederna att  göras klara och sättas på plats. När detta är gjort planeras en ordentlig invigning av lederna ...det som gjordes i höstas den 3 oktober  var bara en information om de vid tillfället markerade lederna!
 
Öppet hus med presentation av vandringsleder
Söndag den 3 oktober 2010 var det öppet hus i Bygdegården. Då presenterades de färdigmarkerade  vandringslederna. Nästan 100 besökare kom till träffen i Bygdegården. Några få nöjde sig med att fika och mingla i lokalen men övriga gav sig ut för att pröva på någon av lederna.
 
Bakgrund till projektet vandringsleder

Bygdegårdsföreningen har tillsammans med Lagmansholms Byalag sökt och beviljats medel från Leader Sjuhärad, för anläggande av fyra vandringsleder i Fullestad och Lagmansholm. Arbetet med detta projekt pågår från den 1 maj och under hösten 2010 med ideella krafter.  Läs också under fliken Arbetsträffar.

I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan startade hösten 2009 en studiecirkel om Fullestadsbygdens historia. Den har fortsatt under våren 2010. Studiecirkeln övergick senare i arbetet med vandringslederna. Planer finns på en fortsättning med i första hand torpinventering.