Bygdegårdens historia

Den 9 augusti 1868 skänkte ägaren till Lagmansholm, kapten Johan Jacob Bauer, den byggnad till Fullestad socken, som skulle bli Fullestads första skola. Under nära 100 år kom denna byggnad att tjänstgöra som skollokal och många är de som genom åren fått sin första skolundervisning där.  

1960 upphörde emellertid undervisningen i Fullestads småskola. Lokalen kom under några år istället att användas för ungdomsverksamhet inom 4H-rörelsen, och även Svenska Kyrkans barnverksamhet var förlagd där.   

Den 4 november 1989 bildades Fullestads Bygdegårdsförening och året därpå överlät Vårgårda kommun byggnaden till föreningen. 1991 erhölls bygglov och arbetet med den omfattande restaurering som krävdes kunde påbörjas. Byggnaden ansågs enligt länsmuseet vara av stort kulturhistoriskt värde och man fick gå varligt tillväga. En flyttning av huset, ca åtta meter in i trädgården, var dock acceptabel med tanke på byggnadens framtida användning och funktion. Landsvägen gick nämligen precis utanför trappan och det var inte så lämpligt att kliva rakt ut på den.  

I mars 1993 var det så dags att med hjälp av två mobilkranar lyfta över huset på en ny grund som man då färdigställt. Nu vidtog arbetet med att återskapa det tidigare utseendet av huset såväl ut- som invändigt. Den 25 augusti 1995 invigdes lokalen i sitt nya skick, de största förändringarna utgjordes av ett nytt kök, handikappanpassad toalett och entré. Parkeringsfrågan löstes genom att iordningställa en parkeringsplats i närheten och vid behov kan även en del av trädgården användas.  

Fullestads Bygdegårdsförening har härmed fått en egen lokal att använda för sin verksamhet. Lokalen hyrs även ut vid olika tillfällen, som t ex kyrkkaffe, födelsedagar, dop, konfirmation och bröllop.